Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - opracowanie - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - analiza i interpretacja

Utwór ten jest parafrazą na temat wzięty ze znanego anakreontyku tłumaczonego dość wiernie przez Kochanowskiego we Fraszkach. Poeta nadaje mu tytuł Z Anakreonta:
Ciężko, kto nie miłuje, ciężko, kto miłuje, Najciężej, kto miłując łaski nie zyskuje. Zacność w miłości za nic, fraszka obyczaje, Na tego tam naraczej patrzają, kto daje.
Sęp zaczerpnął z tego anakreontycznego erotyku początkową sentencję, wykorzystał... więcejSonet V - Mikołaj Sęp Szarzyński

I nie miłować ciężko, i miłować Nędzna pociecha, gdy żądzą zwiedzione Myśli cukrują nazbyt rzeczy one, Które i mienić, i muszą się psować. Komu tak będzie dostatkiem smakować Złoto, sceptr, sława, rozkosz i stworzone Piękne oblicze, by tym nasycone I mógł mieć serce, i trwóg się warować? Miłość jest własny bieg bycia naszego, Ale z żywiołów utworzone ciało To chwaląc, co zna początku równego, Zawodzi duszę, której... więcej