Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - opracowanie - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - analiza i interpretacja

Szarzyński swoim zwyczajem zaczyna utwór od nawiązania do innego tekstu – przez jego sonet przeziera słynna horacjańska fraza, polegająca na przywołaniu obrazu sfer niebieskich. W strofie pierwszej, która tę aluzję literacką zawiera, pojawia się obraz sfer niebieskich (obracające się obłoki) i szybko poruszającego się słońca („Tytan prętki”). Lotność i upływający czas podkreślone są poprzez instrumentację głoskową,... więcejSonet I - Mikołaj Sęp Szarzyński

Echej, jak gwałtem obrotne obłoki I Tytan prętki lotne czasy pędzą, A chciwa może odciąć rozkosz nędzą Śmierć - tuż za nami spore czyni kroki. A ja, co dalej, lepiej cień głęboki Błędów mych widzę, które gęsto jędzą Strwożone serce ustawiczną żędzą, I z płaczem ganię młodości mej skoki. O moc, o rozkosz, o skarby pilności, Choćby nie darmo były, przedsię szkodzą, Bo nasze chciwość od swej szczęśliwości Własnej... więcej