Sonet I - Mikołaj Sęp Szarzyński
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Echej, jak gwałtem obrotne obłoki
I Tytan prętki lotne czasy pędzą,
A chciwa może odciąć rozkosz nędzą
Śmierć - tuż za nami spore czyni kroki.

A ja, co dalej, lepiej cień głęboki
Błędów mych widzę, które gęsto jędzą
Strwożone serce ustawiczną żędzą,
I z płaczem ganię młodości mej skoki.

O moc, o rozkosz, o skarby pilności,
Choćby nie darmo były, przedsię szkodzą,
Bo nasze chciwość od swej szczęśliwości
Własnej (co Bogiem zowiemy) odwodzą

Niestałe dobra. O, stokroć szczęśliwy,
Który tych cieniów w czas zna kształt prawdziwy!
  Dowiedz się więcej
1  Epitafium Rzymowi - analiza i interpretacja
2  O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem - analiza i interpretacja
3  Charakterystyka twórczości Mikołaj Sępa SzarzyńskiegoKomentarze
artykuł / utwór: Sonet I - Mikołaj Sęp Szarzyński


  • Jest to jeden z wielu barokowych wierszy podejmujących w swej treści motyw marności – vanitas. Świadomość upływu chwil jest tu dla autora punktem wyjścia do refleksji nad ludzkim losem.Wiersz ten otwiera obraz nieba, które jest wielkim zegarem natury. Mikołaj Sęp – Szarzyński jest zafascynowany przemijalnością i ruchem świata
    EwelinaxDD (ewelinaso413 {at} op.pl)

Tagi: